Paweł Krok
adwokat
mediator

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobył w czasie wieloletniej praktyki prawniczej w renomowanych: Kancelarii Radcy Prawnego oraz Kancelarii Adwokackiej, w których zajmował się obsługą prawną osób fizycznych i przedsiębiorców, w tym w procesach sądowych.

Jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie negocjacji, mediacji i zarządzania zasobami ludzkimi, w czym posiada bardzo bogate doświadczenie. Od 2010 r. posiada uprawnienia mediatora, a także m.in. certyfikaty z ukończenia szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, zarządzania zasobami ludzkimi.

Zajmuje się także specjalistycznym doradztwem prawnym, a od 2011 r. jest prezesem jednego ze stowarzyszeń wpisanego do KRS.

Stale podnosi swoje kwalifikacje, doskonaląc się w czasie szeregu szkoleń i kursów.

Porozumiewa się także w j. angielskim (certyfikat „General English advanced level 5”).

Specjalizacja:
- negocjacje i mediacje,
- prawo gospodarcze (w tym: obsługa prawna przedsiębiorstw z Polski i zagranicy, rejestracja i obsługa sp. z o.o., KRS, obsługa procesów sądowych),
- prawo i postępowanie: cywilne i rodzinne, karne, administracyjne.